Članovi

Muhammad “Yeop” Zeitsev bin Azman

Predsjednik

1013576_10151716241665804_728176305_n

Yeop Azman završio je Medicinski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, te je suosnivač Hrvatsko-malezijske kulturološke udruge za promoviranje znanja o malezijskoj kulturi. Yeop se trenutno prijavljuje na natječaj za doktorski staž u Zagrebu kako bi započeo svoju liječničku karijeru.

Potpredsjednik

 

Članovi HMKU-e

Yeop Azman
Toni Pavlović
Dora Kranjec
Tin Oman
Sandra Mardešić
Stribor Filić
Barbara Vanić
Barbara Kolbah
Lovro Hamer
Sunčana Marković
Senthila Stepić
Marko Litar
Ana Marija Šimundić
Toni Pranić
Stipe Pandzić
Sandra Rozman
Jelena Posavec
Boris Maksić
Kresimir Pleić

Kako postati član

Ukoliko želite postati naš član, javite se na info@hmku.com. Aktivni članovi imaju mogućnost dobivanja naknade za volontiranje na našim većim događanjima.

Croatian Malaysian Cultural Society